Մեթոդմիավորումներ

Դպրոցում գործում են 7 մեթոդմիավորումներ, դրանք են՝

 

  • Հայոց լեզվի և հայ գրականության, նախագահ՝ Ա. Հարությունյան

  • Օտար լեզուների, նախագահ՝ Գ. Սերգոյան

  • Ֆիզիկա- մաթեմատիկայի, նախագահ՝ Ա. Կոստանյան

  • Պատմություն-աշխարհագրության, նախագահ՝ Լ. Քոչարյան

  • Քիմիա- կենսաբանության, նախագահ՝ Է. Համբարձումյան

  • Ֆիզկուլտուրա-տեխնոլոգիայի, նախագահ՝ Ռ. Սարգսյան

  • Դասվարական, նախագահ՝ Ա. Ազիզյան: