Հաստիքներ

  1. Տնօրեն՝ Հայկազ Հարությունյան

Փոխտնօրեն՝ Սոնա Սայադյան

Կազմակերպիչ՝ Հրանուշ Դանիելյան

Մեթոդիստ՝ Վարդան Ղարիբյան

Սոցմանկավարժ՝ Ռուզաննա Աժդահարյան

Հոգեբան՝ Կարմեն Վարդանյան

Ջոկատավար՝ Լալա Վարդանյան

Տնտեսվար՝ Էդիկ Մարգարյան

Օպերատոր՝ Ասյա Խաչատրյան

Հաշվապահ՝ Անուշ Սարգսյան

Գրադարանավար՝ Արմենուհի Միքայելյան

Գործավար՝ Լարիսա Կարապետյան

Զինղեկ՝ Արսեն Հայրապետյան

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ.

Արփիկ Հարությունյան,Գայանե Դանիելյան,Ագապի Արշակյան,Անահիտ Միքայելյան

Ռուսաց լեզվի ուսուցիչներ.

Գայանե Սերգոյան,Մարինե Մարտիրոսյան,Օլգա Պետրոսյան

Անգլերենի ուսուցիչներ.

Գոհար Համբարձումյան,Մանե Զալինյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչներ.

Ալլա Կոստանյան,Նարինե Հակոբյան,Ասյա Խաչատրյան,Լալա Ենոքյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ՝ Անգին Մուրադյան

Քիմիայի ուսուցիչ՝ Էմմա Համբարձումյան

Կենսաբանության ուսուցիչ՝ Ալինա Խաչատրյան

Աշխարհագրության ուսուցիչ՝ Սուսաննա Հայրապետյան

Պատմության ուսուցիչներ.

Լուսինե Քոչարյան,Վարդուհի Հարությունյան,Հայկազ Հարությունյան

Դասվարներ.

Արևիկ Ազիզյան,Սոֆիկ Բադալյան,Անուշ Ղազարյան,Անուշ Հովակիմյան,Աիդա Մնացականյան,Աիդա Խաչատրյան,Աստղիկ Մուրադյան,Կարինե Պետրոսյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ.

Էդուարդ Սարգսյան,Արթուր Գասպարյան,Էդիկ Մարգարյան

Տեխնոլոգիայի ուսուցիչներ.

Անուշ Ներսիսյան,Ռուզաննա Սարգսյան

Հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցիչ՝ Լուսինե Քոչարյան

Կյանքի հմտության ուսուցիչ՝ Հայկանուշ Դանիելյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ՝ Ասյա Խաչատրյան

Դաստիարակներ.

Անժելա Գրիգորյան,Թամարա Զաքարյան

Հավաքարարներ.

Սանամ Ավետիսյան,Թագուհի Ազատյան,Արփիկ Համբարձումյան

Պահակներ.

Կառլոս Ասատրյան,Արտաշես Կարապետյան

Բանվոր՝ Ավետիք Հովհաննիսյան

Հնոցապան՝ Կարեն Կարապետյան