Դասղեկներ

12-րդ դասարան՝ Անգին Մուրադյան

11-րդ ա դասարան՝ Արթուր Գասպարյան

11-րդ բ դասարան՝ Մայիս Գրիգորյան

10-րդ  դասարան՝ Գոհար Համբարձումյան

9-րդ դասարան՝ Ագապի Արշակյան

8-րդ ա դասարան՝ Անահիտ Միքայելյան

8-րդ բ դասարան՝ Գայանե Դանիելյան

7-րդ ա դասարան՝ Արփիկ Հարությունյան

7-րդ բ դասարան՝ Սուսաննա Հայրապետյան

6-րդ  դասարան՝ Ասյա Խաչատրյան

5-րդ  դասարան՝ Լուսինե Քոչարյան