Դասղեկներ

12-րդ դասարան՝ Էդուարդ Սարգսյան

11-րդ դասարան՝ Անգին Մուրադյան

10-րդ ա դասարան՝ Արթուր Գասպարյան

10-րդ բ դասարան՝ Վարդուհի Հարությունյան

9-րդ դասարան՝ Գոհար Համբարձումյան

8-րդ դասարան՝ Ագապի Արշակյան

7-րդ ա դասարան՝ Լուսինե Քոչարյան

7-րդ բ դասարան՝ Գայանե Դանիելյան

6-րդ ա դասարան՝ Արփիկ Հարությունյան

6-րդ բ դասարան՝ Սուսաննա Հայրապետյան

5-րդ ա դասարան՝ Ասյա Խաչատրյան

5-րդ բ դասարան՝ Անահիտ Միքայելյան